古诗文网 > 宋代诗词,“此后锦书休寄,画楼云雨无凭”原文,翻译,赏析

宋代诗词,“此后锦书休寄,画楼云雨无凭”原文,翻译,赏析

宋诗,阅:1798次,时间:2019/3/28
朝代:宋朝

作者:晏几道

出自宋代诗人晏几道<清平乐·留人不住 Tune: Pure, Serene Music>

liú rén bú zhù留人不住,宽松裤I could not persuade you to stay; zuì jiě lán zhōu qù醉解兰舟去。纯色t恤Drunk, you untied the cabled boat and went away. yī zhào bì tāo chūn shuǐ lù一棹碧涛春水路,Dipping the oars into green waves of spring, guò jìn xiǎo yīng tí chù过尽晓莺啼处。You'd pass all trees where golden orioles sing. dù tóu yáng liǔ qīng qīng渡头杨柳青青,The ferry's green with willows, leaf on leaf zhī zhī yè yè lí qíng枝枝叶叶离情。And twig on twig reveals the parting grief. cǐ hòu jǐn shū xiū jì此后锦书休寄,Write no more letter if you forget the fresh shower huà lóu yún yǔ wú píng画楼云雨无凭。Brought by the cloud for a thirsting flower! 注释 ⑴清平乐(yuè):词牌名,取用汉乐府“清乐”、“平乐”两个乐调命名。双调四十六字,八句,前片四仄韵,后片三平韵。⑵兰舟:木兰舟,以木兰树所造之船,是船只的美称。⑶棹(zhào):船桨,经常用作船的代称。⑷锦书:书信的美称。前秦苏若兰织锦为字成回文诗,寄给丈夫窦滔。后世泛称情书为锦书。⑸云雨:宋玉《高唐赋》序载,楚王游高唐,梦见神女相陪睡觉,临行说她是巫山神女,“旦为行云,暮为行雨”,后多喻指男女交合之欢。无凭:靠不住。
翻译 苦苦留人不住,饯别酒喝得醉昏昏,她的船已经解开缆绳。小舟拨开轻卷的碧波,走在漫漫的春水路上,她将听不尽晓莺处处啼唱。渡头冷落,只有杨柳青青,一枝枝,一叶叶,全都代表着离情。再也不必寄什么书信,画楼里种种的深情厚爱,从今后没有了依凭。赏析 这一次分手,离去的是男子,送行的是女子,她的身份当是娼妓。女的不让男的走,男的执意要走,有了分歧,产生了矛盾,难免有点不愉快。女方“留人不住”,这才饯别已罢,来到渡头送别。这场离别,不只是依恋难舍,更夹杂着抑郁、哀怨以及负气、委屈等等复杂的情绪。此词是从女方的角度落笔,是代她立言,故而她的形象得到了充分的刻画,心情、语气都描摹得活灵活现。作者抓住了一个“怨”字,这个字贯串全篇,成为了叙事、抒情、写景.最终归总到刻画人物的一个基调。“留人不住,醉解兰舟去”,开头两句交代了此番送别的缘由和双方的心态。留不住,是结果,此前经过、细节当有种种多多,恐怕是表述不完,也表述不清的,故而也就毋须表述了。显然是女方迫不得已作了让步,才允许男子离去的,但她仍然不能心平气和,分手之际,心里怕是涌上了种种滋味。“醉”字点出了沉闷的饯别酒筵,行者送者各怀心事,佳肴美酒还有什么味道。尽管闷酒醉人,男子亦不推延行期,可见其去意之坚决与急切。这一点,自然也增加了女子的怨意。所以,“醉解兰舟”里面也是有文章的。“一棹碧涛春水路,过尽晓莺啼处。”这两句与柳永《雨霖铃》词中的名句“今宵酒醒何处,杨柳岸,晓风残月”比较起来,表面上虽有近似之处,实际上却是很不相同的语气和心情。二句紧承“醉解兰舟去”,写的是春晨江景,也是女子揣想情人一路上所经的风光。江中是碧绿的春水,江上有婉转的莺歌,是那样的宜人。当然,景色的美好只是女子的想象,或许更是她的期望,即使他决然地离开了她,她也仍旧希望自己的情人在路上有美景相伴,可见痴情至深。“过尽”两个字,暗示女子与恋人天各一方的事实,含蓄透露出她的忧伤。“渡头杨柳青青,枝枝叶叶离情。”情人已经走了很久,不见踪影,但女子依旧站在那里。堤边杨柳青青,枝叶茂盛繁多,千丝万缕,依依有情,它们与女子一起伫立于渡口,安静凝望远方。古人有折柳枝送别的习俗,所以“枝枝叶叶”含有离情的意思,此处即借杨柳的枝叶来暗示女子黯然的离情。“此后锦书休寄,画楼云雨无凭。”这两句所表达的感情非常激烈。女子负气道:“我们青楼女子是靠不住的,你今后不必来信了,从此割断情感联系吧。” “画楼云雨”四个字道出了女子与男子曾经的美好过往,只可惜男子决然绝情。相守的期盼落空之后,她只有怀着无限的怨恨选择放弃,从特意提及“锦书”可知,女子内心并不想如此决绝,只是无可奈何罢了。她实际的所作所为,已经充分说明了她不愧是一个多情的女子,但是,话必须这么说,词必须这么写,才能把她的性格展现出来。
这首词在技巧上运用了很多对比方法:一个苦苦挽留,一个“醉解兰舟”;一个“一棹碧涛”、晓莺轻啼,一个独立津渡、满怀离情;一个意浅,一个情深,让人一目了然。在结构上,亦是先含情脉脉,后决绝断念。结尾二句虽似负气怨恨,但正因为爱得执著,才会有如此烦恼,所以更能反衬出词人的一片痴情。总之,此词刻画细腻,惟妙惟肖地表现出一个女子痴中含怨的微妙心理。封建社会里,妇女的社会地位低下。穷人家的女孩子,命运尤其悲惨。她们有的因生活没有着落,或被父母卖掉,或被他人拐骗,有的沦落到秦楼楚馆,便成了被人玩弄的对象。她们有的虽然追求理想,响往真挚幸福的爱情生活,但这些往往成为泡影。这首词将目光投向了这些可怜的女子,在客观上有一定的认识意义。《清平乐·留人不住》是北宋词人晏几道创作的一首词。这是一首描写离情别怨的词作,写了女子对情人的依依不舍之情。上片用白描手法写春晨渡口分手时的种种情态:行者去意已决,送者依依不舍。下片以女子决绝之语作结,以怨写爱,抒写女子因多情而生绝望,恰表明不忍割舍的矛盾情怀。这首词运用了多组对比,塑造出一个意浅,一个情深两个形象,结构上,先含情脉脉,后决绝断念,刻画细腻,更反衬出词人的一片痴情。

关键字:“此后锦书休寄 画楼云雨无凭”原文 翻译 赏析 皮蛋豆腐
相关阅读
宋代诗词,“真个别离难,不似相逢好”原文,翻译,赏析
朝代:宋朝作者:晏几道出自宋代诗人晏几道 guānshānhúnmèngzhǎng关山魂梦长,学生背带裤Severedbyafar-offmountainpass,sāiyànyīnshūshǎo塞雁音书少。少女时代吧Thewildgees
宋代诗词,“却倚缓弦歌别绪,断肠移破秦筝柱”原文,翻译,赏析
朝代:宋朝作者:晏几道出自宋代诗人晏几道 mèngrùjiāngnányānshuǐlù梦入江南烟水路,背心搭配Idreamedofrovingonthesouthernrivershore,hángjìnjiāngnán行尽江南,Howe
宋代诗词,“醉别西楼醒不记”原文,翻译,赏析
朝代:宋朝作者:晏几道出自宋代诗人晏几道 zuìbiéxīlóuxǐngbújì醉别西楼醒不记。打底衫搭配Idon'tremembermydrunkhour中仄中平平仄仄chūnmèngqiūyún春梦秋云,冬季伴娘礼服Whenwepart
宋代诗词,“落花人独立,微雨燕双飞”原文,翻译,赏析
朝代:宋朝作者:晏几道出自宋代诗人晏几道 mènghòulóutáigāosuǒ梦后楼台高锁,长袖礼服裙Awakefromdreams,Ifindthelockedtowerhigh;jiǔxǐngliánmùdīchuí酒醒帘幕低垂。泡椒
宋代诗词,&quot;留春不住,费尽莺儿语&quot;原文,翻译,赏析
朝代:宋朝作者:王安国出自宋代诗人王安国 liúchūnbúzhù留春不住,秋冬短裤搭配Springcannotberetained,fèijìnyīngéryǔ费尽莺儿语。餐饮连锁Thoughorioleshaveexhaustedthe
宋代诗词,“画桥流水,雨湿落红飞不起”原文,翻译,赏析
朝代:宋朝作者:王安国出自宋代诗人王安国 huàqiáoliúshuǐ画桥流水,长袖礼服裙Beneathpaintedbridgewaterflowsby;yǔshīluòhóngfēibúqǐ雨湿落红飞不起。碎花Thefallenflow
宋代诗词,“归帆去棹残阳里,背西风、酒旗斜矗”原文,翻译,赏析
朝代:宋朝作者:王安石出自宋代诗人王安石 dēnglínsòngmù登临送目,连衣裙怎么搭配Iclimbaheightzhènggùguówǎnqiū正故国晚秋,Andstrainmysight;tiānqìchūsù天气初肃。棒棒鸡丝Of
宋代诗词,十拍子(暮秋)原文,翻译,赏析
朝代:宋朝作者:苏轼白酒新开九酝,参加婚礼穿什么好黄花已过重阳。身外徜来都似梦,醉里无何即是乡。东坡日月长。玉粉旋烹茶乳,金薤新捣橙香。强染霜髭扶翠袖。莫道狂夫不解狂。狂夫老更狂。
宋代诗词,瑞鹧鸪(观潮)原文,翻译,赏析
朝代:宋朝作者:苏轼碧山影里小红旗。侬是江南踏浪儿。拍手欲嘲山简醉,小碎花齐声争唱浪婆词。西兴渡口帆初落、渔浦山头日未欹。侬欲送潮歌底曲,尊前还唱使君诗。
宋代诗词,卜算子(感旧)原文,翻译,赏析
朝代:宋朝作者:苏轼蜀客到江南,短款羽绒服搭配长忆吴山好。吴蜀风流自古同,归去应须早。还与去年人,共藉西湖草。莫惜尊前仔细看,应是容颜老。
宋代诗词,望江南·超然台作原文,翻译,赏析
朝代:宋朝作者:苏轼春未老,皮蛋豆腐风细柳斜斜。试上超然台上望,半壕春水一城花。烟雨暗千家。寒食后,酒醒却咨嗟。休对故人思故国,且将新火试新茶。诗酒趁年华。
宋代诗词,望江南(暮春)原文,翻译,赏析
朝代:宋朝作者:苏轼春已老,家常小炒肉春服几时成。曲水浪低蕉叶稳,舞雩风软纻罗轻。酣咏乐升平。微雨过,何处不催耕。百舌无言桃李尽,柘林深处鹁鸪鸣。春色属芜菁。
推荐
热门
标签
友情链接