古诗文网 > 元代诗词,长江万里秋风驾"原文,翻译,赏析

元代诗词,长江万里秋风驾"原文,翻译,赏析

元代古诗,阅:39次,时间:2019/3/28
朝代:元朝

作者:吴弘道

吴弘道<拨不断.闲乐泛浮槎 Tune: Unbroken String - Leisure and Pleasure>

fàn fú chá泛 浮 槎,宴会礼服I pass my life jì shēng yá寄 生 涯,On floating raft zhǎng jiāng wàn lǐ qiū fēng jià长 江 万 里 秋 风 驾。猪肉炖粉条的做法Steered by the autumn breeze on the river with pleasure zhì zǐ hé yān zhǔ nèn chá稚 子 和 烟 煮 嫩 茶,Despite the smoke, my young son is brewing tea aft; lǎo qī dài yuè bāo xīn zhǎ老 妻 带 月 包 新 鲊,Cooking fish in the moonlight, busy is my wife. zuì shí xián huà醉 时 闲 话。Drunk, we talk at leisure. lì míng wú利 名 无,Careless of gain and fame, huàn qíng shū宦 情 疏,To rank I lay no claim. péng zé shēng bàn wēi guān lù彭 泽 升 半 微 官 禄。Poet Tao would not in official work be lost, dù yú shí cán jià shàng shū蠹 鱼 食 残 架 上 书,Nor let bookworms eat holes in his books, xiǎo shuāng huāng jìn lí biān jú晓 霜 荒 尽 篱 边 菊,Nor his chrysanthemums are bitten by frost, bà guān guī qù罢 官 归 去。He returned to his nooks. mù yún zhē 暮 云 遮, Evening clouds,yàn háng xié雁 行 斜, Wild goose slantingyú rén dú diào hán jiāng xuě渔 人 独 钓 寒 江 雪。 Fishermen fishing alone for snow in the Han Riverwàn mù tiān hán dòng yù shé万 木 天 寒 冻 欲 折, Ten thousand trees are freezingyī zhī lěng yàn kāi qīng jué一 枝 冷 艳 开 清 绝, A cool and clear branchzhú lí máo shě竹 篱 茅 舍。 Bamboo fences and hay-thatched mud Cottagesxuǎn zhī yīn选 知 音, Choose a friendrì xiàng xún日 相 寻, Sun seekingshān jiān lín xià guān wú jìn山 间 林 下 官 无 禁。 Unforbidden officials in the mountains and woodsxián hòu dú shū kùn hòu yín闲 后 读 书 困 后 吟, Reading after leisure and singing after sleepinesszuì shí shuì zú xǐng shí yǐn醉 时 睡 足 醒 时 饮, Drink when you are drunk and wake upbú kuáng tú shèn不 狂 图 甚。Not crazy about it.

关键字:长江万里秋风驾&quot;原文 翻译 赏析 皮蛋豆腐
相关阅读
元代诗词,月缺终须有再圆。圆,月圆人未圆&quot;原文,翻译,赏析
朝代:元朝作者:吴弘道出自吴弘道 luòhuāfēngfēiqù落花风飞去,油炸大虾的做法Fallenpetalsflyawaywiththebreeze,gùzhīyījiùxiān故枝依旧鲜,Butleavesarestillfresh
元代诗词,十载故乡心,一夜邮亭月&quot;原文,翻译,赏析
朝代:元朝作者:赵善庆赵善庆 zhēnshēngzhù砧声住,减龄装扮Thebeetlesstill,qióngyùnqiē蛩韵切,Thecricketstrill,jìngliáoliáoményǎnqīngqiūyè静寥寥门掩清秋夜。芋
元代诗词,山对面蓝堆翠岫,草齐腰绿染沙洲&quot;原文,翻译,赏析
朝代:元朝作者:赵善庆赵善庆"width="400"height="400"title="赵善庆"align=""/> shānduìmiànlánduīcuìqū山对面蓝堆翠蛐,穿衣搭配,Infact,Iseegreenhillspile
元代诗词,红叶山斋小小。有谁曾到?控梅人过溪桥&quot;原文,翻译,赏析
朝代:元朝作者:张可久张可久"width="500"height="782"title="张可久"align=""/> qīngtáigǔmùxiāoxiāo青苔古木萧萧,v领针织衫Greenmossandoldtreesindeepglo
元代诗词,西风信来家万里,问我归期未&quot;原文,翻译,赏析
朝代:元朝作者:张可久张可久 xīfēngxìnláijiāwànlǐ西风信来家万里,牛仔背带裤搭配Fromfar-offhome,alettercomesinawesternbreeze,wènwǒguīqīwèi问我归期未?Asking
元代诗词,十年心事付琵琶,相思懒看帏屏画&quot;原文,翻译,赏析
朝代:元朝作者:张可久张可久 yuèlóngshā月笼沙,短款羽绒服搭配Thesandbarveiledinmoonbeams,shíniánxīnshìfùpípá十年心事付琵琶。餐饮连锁店Iconfidetomylutemytearso
元代诗词,谁?不作美,呸,却是你!原文,翻译,赏析
朝代:元朝作者:张可久张可久 yúnsōngluójì云松螺髻,豹纹外套Herchignonloseascloud,xiāngwēnyuānbèi香温鸳被,Herlovebirds'quiltwithfragranceoverflowed,
元代诗词,与谁画眉,猜破风流谜&quot;原文,翻译,赏析
朝代:元朝作者:张可久张可久"width="500"height="266"title="张可久"align=""/> yǔshuíhuàméi与谁画眉?Ofwhomwillyoupencilthebrow?cāipòfēngliúmí猜破
元代诗词,杂剧·便宜行事虎头牌原文,翻译,赏析
朝代:元朝作者:李直夫第一折(旦扮茶茶引六儿上)([西江月]词云)自小便能骑马,全家福的做法何曾肯上妆台?虽然指粉不施来,别有天然娇态。红烧肉的做法图解若问儿家夫婿.腰悬大将金牌。茶茶非比别裙钗,说起风流无赛。自家完颜女直人氏,名茶茶者是也
元代诗词,杂剧·状元堂陈母教子原文,翻译,赏析
朝代:元朝作者:关汉卿楔子(冲末外扮寇莱公引祗从上)(寇莱公云)白发刁骚两鬓侵,宽松裤老来灰尽少年心。连锁加盟网等闲赢得食天禄,但得身安抵万金。老夫姓寇,名准,字平仲,官封莱国公之职。方今圣人在位,八方无事,四海晏然。当今明主要大开学校,选
元代诗词,【正宫】六幺令原文,翻译,赏析
朝代:元朝作者:吕侍中华亭江上,v领针织衫烟淡淡草萋萋,浮光万顷。长篙短棹一蓑衣,终日向船头上稳坐,来往故人稀。纶竿收罢,轻抛香饵,个中消息有谁知?【幺】说破真如妙理,唯恐露玄机。春夏秋冬,披星带月守寒溪。一点残星照水,上下接光辉。素波如练
元代诗词,【正宫】叨叨令
朝代:元朝作者:未知作者  黄尘万古长安路,糖醋鱼的做法大全折碑三尺邙山墓。红色卫衣怎么搭配西风一叶乌江渡,夕阳十里邯郸树。老了人也么哥,老了人也么哥,英雄尽是伤心处。  不思量尤在心头记,越思量越恁地添憔悴。香罗帕不住腮边泪,几时节笑吟
推荐
热门
标签
友情链接